Få högre lön som sjuksköterska via ett bemanningsföretag

Sjuksköterskor löner har i princip alltid varit ett ämne för stor debatt. Detta beror inte minst på att denna yrkesgrupp har ett ansvarsfullt och ibland stressigt arbete som de utför. Det har dock blivit uppenbart att du kan få högre lön som sjuksköterska genom att låta dig anställas via ett bemanningsföretag. Varför är det så, kanske du undrar? Fortsätt att läsa så ska vi granska de bakomliggande faktorerna som bidrar till detta fenomen!

4 faktorer som påverkar lön din sjuksköterska när du arbetar via bemanning

Funderar du på att börja arbeta som hyrsjuksköterska? Då bör du vara medveten om att du kan få högre lön till följd av följande fyra faktorer:

  • Marknadskrafter är i spel. Bemanningsföretag verkar i en konkurrensutsatt miljö och måste därför erbjuda attraktiva löner för att kunna locka till sig kvalificerad personal. De är också mer benägna att anpassa lönerna efter tillgång och efterfrågan. Om det råder brist på sjuksköterskor inom en viss specialisering eller geografisk region kan bemanningsföretagen snabbt justera lönerna uppåt.
  • Flexibiliteten har ett pris. En annan faktor som påverkar din lön som sjuksköterska är flexibiliteten. De sjuksköterskor som arbetar via bemanningsföretag är ofta mer flexibla vad gäller arbetstider och geografiska placeringar. Denna flexibilitet ser många som en fördel, men den är också attraktiv för uppdragsgivarna och kommer därför med en baksida i form av viss osäkerhet och oregelbundna arbetstider. Därför kan du även räkna med att få en högre lön som kompenserar för denna flexibilitet.
  • Lönen är inte bunden av kollektivavtal. I traditionella anställning är lönen ofta bunden av kollektivavtal. Därför kan möjligheterna till individuell löneförhandling och lönesättning vanligtvis vara väldigt begränsad. Bemanningsföretagen är dock inte alltid bundna av dessa avtal på samma sätt. Därmed har de ett större utrymme att kunna erbjuda högre löner än andra arbetsgivare.
  • Kortare anställningsperioder. Sjuksköterskor som anställs via ett bemanningsföretag har ofta kortare kontrakt för sina uppdrag. Detta gör det i teorin enklare för dem att byta jobb och på så vis snabbare klättra uppför lönestegen. Den högre lönen blir ofta ett sätt att kompensera för bristen på långsiktiga förmåner och karriärutveckling.