Konferens i slottsmiljö

Anrika platser tenderar att locka besökare oavsett var i landet man befinner sig. Slott, herresäten och områden som bär på en intressant historia är därför vanliga inom konferens. Förvisso kan man smidigare åka till en konferensanläggning som finns inne i stan, men en sådan kan inte erbjuda stillheten och den historiska aspekten som går att finna på Engsholms slott eller andra liknande platser. För att kunna fokusera på verksamheten och de uppgifter man är där för att hantera, är det viktigt att man får arbeta ostört. Det är få platser som är så bra i dessa syften som konferensanläggningar i anslutning till slott och natur!

Planera konferens på Engsholms slott

Som alltid när man skall bjuda in till konferens bör man vara noga i förberedelserna. Om man inte redan tidigare har ett upplägg för sina möten, kan det vara en god idé att bygga en struktur att återanvända. Det minimerar arbetet inför varje större möte och ger deltagare en möjlighet att förbereda sig på rätt sätt. Någonting man ofta missar är att man skall kunna följa upp konferensens resultat i efterhand. Har man inte några tydliga mål, går det inte heller att säkerställa effekten.

Att planera en konferens på Engsholms slott skiljer sig inte från konferensplaneringar annorstädes. Även om platsen är unik är det under möten som den viktiga informationen läggs fram. Vad man vinner på när det gäller konferensplatsen, är att deltagare ges en möjlighet att reflektera och hitta lösningar i en miljö som är neutral och som bjuder in till kontemplation. Kanske är detta en av orsakerna som ligger bakom det stora intresset för slott och herrgårdar när det kommer till möten och företagsamhet?

Mat och smakliga råvaror

Om det är någonting man ofta kan förknippa med professionella konferenser, är det maten! Det går inte att servera enklast tänkbara när man vill visa uppskattning. Engsholm slott har en lång tradition av matlagning och kan visa på diverse utmärkelser och vitsord. Här kan man förvissa sig om att man kommer att få mat som även är till belåtenhet för en gourmand! Som alltid bör man i förväg fundera över hur man skall göra med dryck. Vanligt är att deltagare får stå för denna del av notan själva. Orsakerna handlar bland annat om vad man får erbjuda som arbetsgivare till personal. Dock kan man alltid välja att bjuda även här.